Nech
se uvěznit
v alchymistické
laboratoři.
Najdeš cestu ven?
Ocitněte se s námi zpět v roce 1590 za vlády
Viléma z Rožmberka a zažijte středověké
dobrodružství na vlastní kůži.